Category Archives: TIN TỨC

TIN TỨC

Nam Long dự kiến lãi 490 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng một phần vốn Đồng Nai Waterfront City cho đối tác Nhật, M&A hơn 100 ha đất mới.

Nam Long thực hiện M&A 2 khu đất với diện tích hơn 100 ha, dự kiến triển khai 2020 – 2021. Công ty dự kiến bán vốn tại dự án Đồng Nai Waterfront ( Spring Waterfront City ), thu về khoản lãi 490 tỷ đồng, kế hoạch ghi nhận trong năm nay.